Onyx Juane Strata

Colour
Gold
White
Yellow
Opacity
Fully Opaque