Onyx Microscopedia

Colour
Black
Brown
Grey
Orange
White
Opacity
Fully Opaque